หลักสูตร
สูงวัยรู้ทันสื่อ
ขอเสนอเรื่องราวของคนสูงวัยที่ใช้ชีวิตในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากไม่เรียนรู้เพื่อเท่าทันแล้วก็อาจกลายเป็นเหยื่อจากภัยสังคมและเทคโนโลยีการสื่อสารได้
พัฒนาโดย
อยากทำความเข้าใจมากกว่านี้?
เรียนรู้วิธีการใช้งานระบบได้ทันที
คู่มือการใช้งานหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ดี เข้าใจง่ายและทำให้เราพร้อมรับมือกับโลกปัจจุบันได้ดีมากขึ้น ชอบมากครับ
นาย ภูมิใจ ไทยชนะ
คุณแม่ชอบมากๆค่ะ ไม่คิดว่าจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวัยนี้ ทำให้ตอนนี้ คุณแม่ใช้โซเชียลมีเดีย ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
นางสาว มณีนิล ศรีสุขสว่างใจ
คุณแม่ชอบมากๆค่ะ ไม่คิดว่าจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวัยนี้ ทำให้ตอนนี้ คุณแม่ใช้โซเชียลมีเดีย ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
พญ.ทองอ่อน ดอนบิน

สื่อเพื่อการเรียนรู้ ดูทั้งหมด

สูงวัยรู้ทันกลลวง
EP01 อาสาสูงวัยเฝ้าระวังสื่อ โรแมนซ์สแกม
21 กุมภาพันธ์ 2024
สูงวัยรู้ทันกลลวง
EP02 หลอกขายสินค้าออนไลน์
21 กุมภาพันธ์ 2024
สูงวัยรู้ทันกลลวง
EP03 หลอกสมัครงาน
21 กุมภาพันธ์ 2024
สูงวัยรู้ทันกลลวง
EP04 กด Link ผิดชีวิตเปลี่ยน
21 กุมภาพันธ์ 2024